Oznaka: dogodek

Konferenca “Vlaganje v ukrepe za krepitev in ohranjanje duševnega zdravja zaposlenih – priložnost za večjo konkurenčnost in uspešnost podjetij”

Spoštovani,

vljudno vas vabimo na uvodno strokovno konferenco »Vlaganje v ukrepe za krepitev in ohranjanje duševnega zdravja zaposlenih – priložnost za večjo konkurenčnost in uspešnost”

 

ki bo  potekala v  četrtek, 7. junija 2018, od 9.00 do 14.00,

v Hotelu Betnava, Ulica Eve Lovše 15, Maribor.

 

Konferenca bo potekala v okviru projekta »Celovita psihosocialna podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile (NAPREJ) – Zdravo in aktivno v prihodnost!«, ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju MDDSZ).

Na konferenci bomo razpravljali o različnih vidikih duševnega zdravja (starejših) zaposlenih in obvladovanju psihosocialnih dejavnikov tveganja, pri čemer se bomo dotaknili nacionalne politike na tem področju, predstavili primere dobrih praks v podjetjih in se seznanili z osebnimi zgodbami in izkušnjami posameznikov.

Konferenca je namenjena delodajalcem, managerjem, kadrovskim delavcem, predstavnikom strokovne javnosti, pa tudi vsem ostalim, ki jih tema zanima in so tako ali drugače dejavni na tem področju.


Udeležba na konferenci je brezplačna.

Prosimo, da se prijavite do  četrtka, 31. maja 2018  preko e-prijave:

https://www.stajerskagz.si/izdelek/konferenca-vlaganje-v-ukrepe-za-krepitev-in-ohranjanje-dusevnega-zdravja-zaposlenih-priloznost-za-vecjo-konkurencnost-in-uspesnost-podjetij/.

V primeru vprašanj, prosimo pokličite na te. Št. : 02 220 87 26 (Aleš Kegl)

Veselimo se srečanja z vami!

UVODNA STROKOVNA KONFERENCA

 »Vlaganje v ukrepe za krepitev in ohranjanje duševnega zdravja zaposlenih – priložnost za večjo konkurenčnost in uspešnost podjetij«

 

8.30 – 9.00 REGISTRACIJA UDELEŽENCEV

 

 

9.00

 

9.20

 

Uvodna nagovora


Zoran Kotolenko,
direktor  Urada za izvajanje kohezijske politike, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Dušanka Lužar Šajt,
direktorica, Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanova
 

9.20

 

9.40  

Predstavitev osnutka Resolucije o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu 2018-2027 v Republiki Sloveniji


Nikolaj Petrišič
, vodja Sektorja za varnost in zdravje pri delu, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 

9.40

 

10.00

Prispevek na temo aktivnega staranja delovne sile

 

Mladen Markota,

inšpektor RS za delo, Inšpektorat RS za delo

 

10.00

 

10.20 Izsledki analize stanja na področju duševnega zdravja (zlasti starejših) zaposlenih in obvladovanja psihosocialnih dejavnikov tveganja  

Julija Peklar, Izobraževalno raziskovalni inštitut Ljubljana

10.20 10.50 ODMOR
 

10.50

 

 

11.10

 

 

Izgorelost na delovnem mestu – osebna izkušnja

 

Damjana Bakarič, novinarka, tekstopiska in urednica

 

11.10

 

11.30

 

Odgovornost za zdravje z vidika zdravnice specialistke medicine dela

 

Andrea Margan

dr. med., spec.medicine dela prometa in športa

 

11.30

 

11.50

 

Celovita podpora delodajalca z ukrepi za ohranjanje in krepitev duševnega zdravja zaposlenih: Predstavitev Programa PSDT

 

 

Alenka Korez Gajšek Izobraževalno raziskovalni inštitut Ljubljana

 

11.50 12.50 KOSILO
 

12.50

 

 

13.10

 

 

Donosnost vlaganja v ukrepe ohranjanja in krepitve duševnega zdravja zaposlenih*

 

 

Elizabeth Hampson, Consulting Director, Monitor Deloitte

 

13.10

 

13.40

 

Duševne in vedenjske motnje ter delazmožnost slovenskih delavcev

Metoda DodičFikfak, dr. med, Klinični inštitut za medicine dela, prometa in športa
 

13.40

 

14.00

 

Skrb za duševno zdravje skozi oči pesnika in kantavtorja

 

Adi Smolar, pesnik in kantavtor

14.00

 

14.20

 

Odprta razprava in sklepne misli moderatorja

Dogodek povezuje: Ida Baš, poklicna radijsko televizijska napovedovalka


* Predavanje v angleškem jeziku. Tolmačenje ni zagotovljeno.

* Spremembe programa pridržane.

Zaključek prvega sklopa seminarjev

V tem tednu smo zaključili s prvim sklopom seminarjev v okviru izobraževanja za promotorje duševnega zdravja in za vodstvene kadre iz pilotskih podjetij.

Udeleženci seminarja so se seznanili s področjem duševnega zdravja, vplivom delovnega okolja na duševno zdravje posameznika ter pomenom pravočasnega reševanja težav v duševnem zdravju.

1. seminarja za vodstvene kadre – Ljubljana

19.4.2018 je v prostorih GZS – Gospodarske zbornice Slovenije tudi v Ljubljani potekal prvi izobraževalni seminar za vodstvene kadre. Vodstveni kadri izbranih pilotskih podjetij so se podrobneje seznanili z programom projekta. Poudarjeni so bili tako psihosocialni dejavniki tveganja, stres in tudi njegovi simptomi. Predstavljena sta bila tudi spletni portal in in spletna stran projekta.

1. seminarja za vodstvene kadre – Maribor

Danes 17.4.2018 je v prostorih hotela CITY v Mariboru potekal prvi izobraževalni seminar za vodstvene kadre. Ob polni udeležbi so se tako vodstveni kadri izbranih pilotskih podjetij podrobneje seznanili z programom projekta. Poudarjeni so bili tako psihosocialni dejavniki tveganja, stres in tudi njegovi simptomi. Predstavljena sta bila tudi spletni stran in spletni portal projekta.