Aktualno

Pregled aktualnih dogodkov.

Posvet: Pomen dobrega počutja zaposlenih za učinkovito delo, Zagorje ob Savi, 26.9.2019

Vabimo vas na posvet z naslovom

Pomen dobrega počutja zaposlenih za učinkovito delo,

 ki bo v četrtek, 26. 9.  2019 ob 11. uri

na Zasavski gospodarski zbornici,

Podvine 36, Zagorje ob Savi, sejna soba 2. nadstropje

 

Dobro počutje na delovnem mestu dokazano prispeva k večji uspešnosti posameznika, timov in celotne organizacije, zato temu v organizacijah posvečajo čedalje več pozornosti. Ob tem moramo upoštevati, da je dobro počutje kompleksen koncept, ki ga sestavljajo naslednji dejavniki: ekonomski/materialni, kognitivni razvoj, dobri medosebni odnosi, fizično zdravje ter duševno in čustveno zdravje.  Le načrtno delo in dobre prakse na vsakem od teh področij lahko prispevajo k obvladovanju psihosocialnih dejavnikov tveganj v delovnem okolju. Na posvetu bomo zato razložili koncept dobrega počutja z različnih vidikov, raziskali njegov pomen z vidika posameznika, organizacije in družb, identificirali psihosocialne dejavnike tveganja ter predstavili izhodiščne dobre prakse njihovega obvladovanja. V delu v skupinah po metodi svetovne kavarne pa bomo integrirali ideje in dobre prakse udeležencev ter naredili akcijski načrt, kako v podjetju vpeljati programe za zagotavljanje dobrega počutja in izboljšanja   duševnega zdravja.

Posvet je brezplačen in je namenjen vsem, ki se zavedajo pomena dobrega počutja v delovnem okolju.

Program:

 

11.00 – 11.10

Uvodni pozdrav:

  • direktorica GZS Zasavske gospodarske zbornice, mag. Staša Baloh Plahutnik
  • predstavnica IRI Ljubljana – Alenka Gajšek

 

Program posveta v celoti izvaja prof. dr. Nada Zupan
 

11.10 –12.20

 

Uvodno predavanje:

  • Koncept dobrega počutja in dimenzij, ki ga sestavljajo
  • Psihosocialni dejavniki tveganja
  • Posledice slabega počutja v delovnem okolju, s poudarkom na vplivih na duševno zdravje
  • Dobre prakse programov za zagotavljanje dobrega počutja zaposlenih, s poudarkom na ustrezni komunikaciji in organizacijski podpori (podpora organizacije, vodij in sodelavcev)

 

12.20-12.40 Odmor – mreženje ob prigrizku
 

12.40 – 13.30

Oris stanja na področju skrbi za duševno zdravje zaposlenih na delovnem mestu v slovenskih podjetjih – Alenka Gajšek, IRI Ljubljana

Delo v skupinah – metoda svetovne kavarne, oblikovanje idej po različnih tematikah v skupinah, povezovanje in nadgradnja idej, predstavitev idej

 

 

13.30 – 13.50

 

Priprava akcijskega načrta za uvajanje aktivnosti za izboljšanje počutja in obvladovanje psihosocialnih tveganj

 

13.50 – 14.00 Zaključne misli in zaključek posveta

 

INFORMACIJE IN PRIJAVE:

Informacije: Zasavska gospodarska zbornica, telefon 03 56 34 375.

Udeležba je obvezna s predhodno prijavo na alenka.gracnar@gzs.si  ali preko e-prijave.

Prijave sprejemamo do zapolnitve mest.

 

Vabljeni!

Comments for this post are closed.