Kategorija: Dogodki

Slikovni utrinki s konference “Vlaganje v ukrepe za krepitev in ohranjanje duševnega zdravja zaposlenih – priložnost za večjo konkurenčnost in uspešnost podjetij”

7.6.2018 je v hotelu Betnava v Mariboru uspešno potekala prva konferenca “Vlaganje v ukrepe za krepitev in ohranjanje duševnega zdravja zaposlenih – priložnost za večjo konkurenčnost in uspešnost podjetij”.

Tukaj najdete izbor utrinkov iz uspešno izvedene konference:

 

 

 

2. seminar za vodstvene kadre – Ljubljana

19.6.2018 je v prostorih GZS – Gospodarske zbornice Slovenije v Ljubljani potekal drugi izobraževalni seminar za vodstvene kadre. Vodstveni kadri izbranih pilotskih podjetij so se soočili s pristopi, kako se praktično lotiti problematike psihosocialnih tveganj v podjetju in kako te prepoznati. V aktivnih delavnicah so posamezniki iskali rešitve za svoja podjetja.

Predstavitve iz uvodne konference “Vlaganje v ukrepe za krepitev in ohranjanje duševnega zdravja zaposlenih – priložnost za večjo konkurenčnost in uspešnost podjetij”

Na naslednjih povezavah najdete prezentacije govorcev z uvodne konference “Vlaganje v ukrepe za krepitev in ohranjanje duševnega zdravja zaposlenih – priložnost za večjo konkurenčnost in uspešnost podjetij”.

 

1. RESOLUCIJA O NACIONALEM PROGRAMU VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU 2018 – 2027
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
mag. Nikolaj Petrišič
2. STARANJE DELOVNE SILE
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti – Inšpektorat
mag. Mladen Markota
3. IZSLEDKI NACIONALNE RAZISKAVE ZA UGOTAVLJANJE POTREB DELODAJALCEV NA PODROČJU OHRANJANJA IN KREPITVE DUŠEVNEGA ZDRAVJA ZAPOSLENIH
Izobraževalno raziskovalni inštitut Ljubljana
Julija Peklar
4. CELOVITA PODPORA DELODAJALCA – Z UKREPI ZA OHRANJANJE IN KREPITEV DUŠEVNEGA ZDRAVJA ZAPOSLENIH – PREDSTAVITEV PROGRAMA PSDT
Izobraževalno raziskovalni inštitut Ljubljana
Alenka Korez Gajšek
5. DUŠEVNE IN VEDNJSKE MOTNJE TER DELAZMOŽNOST SI DELAVCEV
prof. dr. Metoda Dodič Fikfak
6. DUŠEVNO ZDRAVJE NA DELOVNEM MESTU POGLED SPEC. MEDICINE DELA
dr. med. Andrea Margan

 

 

Sporočilo za medije – Uvodna konferenca “Vlaganje v ukrepe za krepitev in ohranjanje duševnega zdravja zaposlenih – priložnost za večjo konkurenčnost in uspešnost podjetij”

Maribor, 7. junij – V okviru projekta »Celovita psihosocialna podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile (NAPREJ) – Zdravo in aktivno v prihodnost!«, ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, je danes v Mariboru potekala uvodna strokovna konferenca, namenjena delodajalcem, managerjem, kadrovskim delavcem in drugim predstavnikom strokovne javnosti. Na konferenci so tako uvodničarji kot strokovnjaki pozornost namenili različnim vidikom duševnega zdravja zaposlenih, še posebej starejših, in obvladovanju psihosocialnih dejavnikov tveganja, pa tudi nacionalnim  politikam na tem področju. Predstavljeni so bili primeri dobrih praks v podjetjih, osebne zgodbe in izkušnje posameznikov.

Projekt NAPREJ se izvaja v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija. Podlaga za njegovo izvedbo je analiza  stanja na trgu dela, ki kaže na nezavidljiv položaj predvsem starejših zaposlenih, ki nedvomno predstavljajo ranljivo skupino za zdravstvena in varnostna tveganja pri delu, veliko je tudi telesnih in duševnih težav, ki so produkt različnih psihosocialnih dejavnikov tveganja na delovnem mestu. Glede na trend staranja prebivalstva se moramo soočiti s še dodatnimi številnimi spremembami na področju trga dela in delovnih mest. Zato bo v okviru projekta razvit Program celovite podpore podjetjem za obvladovanje in preprečevanje psihosocialnih dejavnikov tveganj (Program PSDT).

Namen projekta je torej s strokovno osnovanimi in sistematičnimi aktivnostmi zmanjšati oziroma preprečiti pojav psihosocialnih dejavnikov tveganj pri zaposlenih, zlasti starejših med zaposlenimi v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija, kar se bo odražalo v boljšem duševnem zdravju zaposlenih, še posebej starejših ter posledično nižji bolniški odsotnosti in večji pripravljenosti ter njihovi sposobnosti delati dlje. Na tak  način se bosta izboljšali delovna klima pri zaposlenih in delovna produktivnost, kar je za podjetja seveda izjemnega pomena.

Boljše duševno zdravje in manj bolezenskih težav prinaša večjo motiviranost zaposlenih in izboljšuje medsebojne odnose na delovnih mestih, kar je tudi eden od pomembnih ciljev projekta. Motivirati zaposlene, da sami prevzamejo skrb za lastno zdravje, je tudi naloga delodajalcev, ki pa jih je treba ozavestiti in opolnomočiti v tej smeri. V okviru projekta NAPREJ razvit Program PSDT bo implementiran med 11.046 zaposlenih, zlasti starejših od 45 let, v sedmih pilotskih podjetjih: Elektro Celje, d. d., Gorenje Surovina, d. o. o., Komunala Brežice, d. o. o., Nova KBM, d. d., Odelo Slovenija, d. o. o., Pošta Slovenije, d. o. o., in Skupina Talum.

V okviru projekta bodo zaposlenim v pilotskih podjetjih na voljo izobraževanja, psihološka svetovanja ter strokovno-informativna in promocijska gradiva s področja duševnega zdravja. Želja je tudi spodbuditi posameznike, da sami aktivneje prevzamejo skrb za lastno zdravje, pri tem pa jim bodo delodajalci lahko v pomoč, in sicer na način, da bodo omogočali posameznim ranljivejšim skupinam bolj spodbudno delovno okolje. Zavedanje o pomenu varovanja zdravja na delovnem mestu sicer narašča, tako v strokovnih in politično-odločevalskih krogih kot tudi med zaposlenimi in delodajalci. Vendar podatki in pregled praks iz analize stanja, ki je bila izvedena januarja 2018, kažejo, da se trg dela v Sloveniji še zmeraj ni uspel prilagoditi novim družbenim in demografskim izzivom. Zato so aktivnosti, ki jih v naše okolje prinaša projekt, še kako potrebne in dobrodošle.

Današnjo uvodno strokovno konferenco je v sodelovanju s strokovnimi sodelavci na projektu, IRI Ljubljana – Izobraževalno raziskovalni inštitut in Štajersko gospodarsko zbornico, pripravila  Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti Prizma, ki je nosilka projekta NAPREJ. Izvajanje projekta se je začelo konec lanskega leta in bo trajalo do konca septembra 2021.

 

Več informacij:

Vanja Hazl, Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti Prizma,

e-naslov: vanja.hazl@fundacija-prizma.si

Konferenca “Vlaganje v ukrepe za krepitev in ohranjanje duševnega zdravja zaposlenih – priložnost za večjo konkurenčnost in uspešnost podjetij”

Spoštovani,

vljudno vas vabimo na uvodno strokovno konferenco »Vlaganje v ukrepe za krepitev in ohranjanje duševnega zdravja zaposlenih – priložnost za večjo konkurenčnost in uspešnost”

 

ki bo  potekala v  četrtek, 7. junija 2018, od 9.00 do 14.00,

v Hotelu Betnava, Ulica Eve Lovše 15, Maribor.

 

Konferenca bo potekala v okviru projekta »Celovita psihosocialna podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile (NAPREJ) – Zdravo in aktivno v prihodnost!«, ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju MDDSZ).

Na konferenci bomo razpravljali o različnih vidikih duševnega zdravja (starejših) zaposlenih in obvladovanju psihosocialnih dejavnikov tveganja, pri čemer se bomo dotaknili nacionalne politike na tem področju, predstavili primere dobrih praks v podjetjih in se seznanili z osebnimi zgodbami in izkušnjami posameznikov.

Konferenca je namenjena delodajalcem, managerjem, kadrovskim delavcem, predstavnikom strokovne javnosti, pa tudi vsem ostalim, ki jih tema zanima in so tako ali drugače dejavni na tem področju.


Udeležba na konferenci je brezplačna.

Prosimo, da se prijavite do  četrtka, 31. maja 2018  preko e-prijave:

https://www.stajerskagz.si/izdelek/konferenca-vlaganje-v-ukrepe-za-krepitev-in-ohranjanje-dusevnega-zdravja-zaposlenih-priloznost-za-vecjo-konkurencnost-in-uspesnost-podjetij/.

V primeru vprašanj, prosimo pokličite na te. Št. : 02 220 87 26 (Aleš Kegl)

Veselimo se srečanja z vami!

UVODNA STROKOVNA KONFERENCA

 »Vlaganje v ukrepe za krepitev in ohranjanje duševnega zdravja zaposlenih – priložnost za večjo konkurenčnost in uspešnost podjetij«

 

8.30 – 9.00 REGISTRACIJA UDELEŽENCEV

 

 

9.00

 

9.20

 

Uvodna nagovora


Zoran Kotolenko,
direktor  Urada za izvajanje kohezijske politike, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Dušanka Lužar Šajt,
direktorica, Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanova
 

9.20

 

9.40  

Predstavitev osnutka Resolucije o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu 2018-2027 v Republiki Sloveniji


Nikolaj Petrišič
, vodja Sektorja za varnost in zdravje pri delu, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 

9.40

 

10.00

Prispevek na temo aktivnega staranja delovne sile

 

Mladen Markota,

inšpektor RS za delo, Inšpektorat RS za delo

 

10.00

 

10.20 Izsledki analize stanja na področju duševnega zdravja (zlasti starejših) zaposlenih in obvladovanja psihosocialnih dejavnikov tveganja  

Julija Peklar, Izobraževalno raziskovalni inštitut Ljubljana

10.20 10.50 ODMOR
 

10.50

 

 

11.10

 

 

Izgorelost na delovnem mestu – osebna izkušnja

 

Damjana Bakarič, novinarka, tekstopiska in urednica

 

11.10

 

11.30

 

Odgovornost za zdravje z vidika zdravnice specialistke medicine dela

 

Andrea Margan

dr. med., spec.medicine dela prometa in športa

 

11.30

 

11.50

 

Celovita podpora delodajalca z ukrepi za ohranjanje in krepitev duševnega zdravja zaposlenih: Predstavitev Programa PSDT

 

 

Alenka Korez Gajšek Izobraževalno raziskovalni inštitut Ljubljana

 

11.50 12.50 KOSILO
 

12.50

 

 

13.10

 

 

Donosnost vlaganja v ukrepe ohranjanja in krepitve duševnega zdravja zaposlenih*

 

 

Elizabeth Hampson, Consulting Director, Monitor Deloitte

 

13.10

 

13.40

 

Duševne in vedenjske motnje ter delazmožnost slovenskih delavcev

Metoda DodičFikfak, dr. med, Klinični inštitut za medicine dela, prometa in športa
 

13.40

 

14.00

 

Skrb za duševno zdravje skozi oči pesnika in kantavtorja

 

Adi Smolar, pesnik in kantavtor

14.00

 

14.20

 

Odprta razprava in sklepne misli moderatorja

Dogodek povezuje: Ida Baš, poklicna radijsko televizijska napovedovalka


* Predavanje v angleškem jeziku. Tolmačenje ni zagotovljeno.

* Spremembe programa pridržane.

Zaključek prvega sklopa seminarjev

V tem tednu smo zaključili s prvim sklopom seminarjev v okviru izobraževanja za promotorje duševnega zdravja in za vodstvene kadre iz pilotskih podjetij.

Udeleženci seminarja so se seznanili s področjem duševnega zdravja, vplivom delovnega okolja na duševno zdravje posameznika ter pomenom pravočasnega reševanja težav v duševnem zdravju.