Aktualno

Pregled aktualnih dogodkov.

Izveden že 3. regijski posvet na temo »Pomen dobrega počutja zaposlenih za učinkovito delo«

Posvet je potekal 27. novembra 2019 v prostorih Štajerske gospodarske zbornice Maribor, udeležilo se ga je več kot 50 udeležencev iz regije in širše  Slovenije.

V okviru posveta je bilo predstavljeno tudi stanje na področju skrbi za duševno zdravje zaposlenih na delovnem mestu v slovenskih podjetjih.
Izpostavljeno je dejstvo, da je za uspeh na področju skrbi za duševno zdravje zaposlenih pomembna zavezanost in aktivna podpora najvišjega vodstva podjetja.

Zdravnica medicine dela , prometa in športa dr. Andrea Margan je predstavila podatke o pogostosti bolniške odsotnosti zaradi diagnoz na področju duševnih motenj in bolezni.

Prikazani podatke pa ne zajemajo tistih, ki še ne izpolnjujejo meril za diagnozo duševne motnje vendar pomembno vplivajo na funkcioniranje posameznika (npr. razdraženost, nespečnost, zaskrbljenost).

Zaskrbljujoč je podatek o številu primerov bolniške odsotnosti zaradi duševnih in vedenjskih motenj v letu 2018 in sicer 21.484 primerov.

Comments for this post are closed.