Kategorija: Aktualno

Ocena tveganja

Naloga delodajalcev je, da zagotovijo varnost in zdravje delavcev v zvezi z delom ter izvedejo oceno tveganja. Je postopek, s katerim ovrednotimo tveganja (tudi psihosocialna) za varnost in zdravje delavcev, ki jih predstavljajo nevarnosti na delovnem mestu.

Če ste delodajalec in morate izdelati oceno tveganja, so za vas za pričetek postopka koristne smernice na spodnji povezavi.

Čuječnost (ang. mindfulness)

Čuječnost (ang. mindfulness) je način usmerjanja pozornosti: z namenom, v sedanjem trenutku in brez obsojanja. Je človeška zmožnost, ki jo lahko razvija vsakdo, ki ima interes, voljo in določeno mero potrpežljivosti. Poleg koristnosti pri obvladovanju stresa ima lahko tudi druge pozitivne učinke.

Poskusite in izkusite. Več o tem tukaj.

Spomin na pokojne

Pretekli teden smo posvetili spominu na pokojne. Vsako izgubo spremlja žalovanje, ki je lahko različno dolgo in vpliva na naše duševno zdravje. Je obdobje, v katerem se soočamo z globoko žalostjo, ki vpliva na naše mišljenje, spomin in koncentracijo.

Več na tej povezavi.

Nagrada za film na temo zdravega delovnega okolja

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) od leta 2009 podeljuje nagrado za film na temo zdravega delovnega okolja kot eno izmed kategorij na mednarodnem festivalu dokumentarnega in animiranega filma v Leipzigu.

Priznanje se podeli dokumentarnemu ali animiranemu filmu, katerega osrednja tema je človek v spreminjajočem se svetu dela, pri čemer je zaželeno, da avtorji filma vključijo tudi teme psihosocialni pogoji dela oz. obstoječa in novonastala tveganja na delovnem mestu.

Več o pravilih in pogojih za sodelovanje, rokih za prijavo in nagrajencih iz preteklih let lahko izveste na spodnji povezavi.

Zgodnje in aktivno odkrivanje težav v duševnem zdravju

Tako kot pri drugih  zdravstvenih težavah sta tudi na področju duševnega zdravja ključna zgodnje odkrivanje težav in aktivno odzivanje nanje. Na ta  način se lahko težave v duševnem  zdravju pravočasno odkrijejo in ustrezno zajezijo, ter s tem prepreči njihov nadaljnji razvoj in škodljive posledice.

Pri identificiranju znakov težav v duševnem zdravju si lahko pomagate s kratko ček listo, ki jo najdete v Priročniku za vodstvene kadre na strani 13 na spodnji povezavi.

Zakaj je organizacijska kultura pomembna?

Zakaj je organizacijska kultura pomembna?

  • Zaposlenim daje občutek identitete in nenapisane smernice obnašanja,
  • počutijo se varnejše in vedo, kaj se od njih pričakuje,
  • dobro se zavedajo norm in vrednot, ki jih morajo upoštevati,
  • imajo občutek kolektivne identitete oziroma pripadnosti podjetju.

Vse to močno vpliva na uspešnost organizacije, prav tako pa na duševno zdravje zaposlenih, ki posledično manj pogosto doživljajo duševne stiske, ki izhajajo iz delovnega okolja.

Več na to temo tudi v izčrpnem članki pod naslednjo povezavo.

Poročilo o možnostih vključevanja programov čuječnosti

Oktobra 2015 je britanska parlamentarna skupina izdala poročilo o možnostih vključevanja programov čuječnosti tako v sistem javnega zdravstva kot tudi na področje izobraževanja, v delovne organizacije in v zapore. Poročilo poudarja pomen na čuječnosti temelječih intervencij pri krepitvi duševnega zdravja, preventivi duševnih bolezni in obravnavi kroničnih telesnih bolezni.

Celotono izvorno poročilo si lahko ogledate na tej povezavi.