Aktualno

Pregled aktualnih dogodkov.

Ovire razpoložljivosti storitev na področju duševnega zdravja

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) prepoznava pet ključnih globalnih ovir, ki jih je potrebno premagati, da bi povečali razpoložljivost storitev na področju duševnega zdravja:

  • odsotnost duševnega zdravja v javnozdravstvenih programih in njihovo nizko financiranje,
  • sedanja organiziranost storitev duševnega zdravja,
  • pomanjkanje integracije storitev na področju duševnega zdravja v primarni negi,
  • pomanjkanje usposobljenih strokovnjakov na področju duševnega zdravja in
  • pomanjkljivo vodenje javnega duševnega zdravja.

V Sloveniji področje ureja in izboljšuje letos sprejeta Resolucija o nacionalnem programu duševnega zdravja, ki je dostopna na spodnji povezavi.

Comments for this post are closed.