Aktualno

Pregled aktualnih dogodkov.

Na voljo je 10 milijonov evrov za krepitev kompetenc starejših zaposlenih

Objavljen je javni razpis, na katerem lahko podjetja pridobijo sredstva za usposabljanja zaposlenih, starejših od 45 let. Finančne spodbude, ki jih je konec julija razpisal Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, so namenjene tako malim, srednjim kot velikim podjetjem, pa tudi samozaposlenim.

Prijave možne do porabe sredstev oziroma najpozneje do 30. 10. 2019
Več na tej povezavi.

Comments for this post are closed.