Aktualno

Pregled aktualnih dogodkov.

Nova nastajajoča tveganja v evropskih podjetjih

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu je opravila novo analizo raziskave o novih in nastajajočih (psihosocialnih) tveganjih v evropskih podjetjih (ESENER-2) iz leta 2014. Aktualne ugotovitve kažejo, da so zavezanost in odgovornost vodstva ter sodelovanje zaposlenih ključnega pomena za zaščito zaposlenih pred tovrstnimi tveganji.

Več o temi si lahko v slovenskem jeziku preberete na tej povezavi.

Comments for this post are closed.