Aktualno

Pregled aktualnih dogodkov.

Na voljo so nova spletna orodja za ocenjevanje tveganj

Na spletnih straneh portala za varnost in zdravje pri delu je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dalo v uporabo tri nova spletna orodja OiRA za ocenjevanje tveganj na področju varnosti in zdravja pri delu.
Orodja je ministrstvo pripravilo v sodelovanju z Evropsko agencijo za varnost in zdravje pri delu. Namenjena so predvsem malim in srednje velikim podjetjem in so na voljo brezplačno.

Več na tej povezavi.

Comments for this post are closed.