Aktualno

Pregled aktualnih dogodkov.

Ključna sporočila drugega regijskega posveta: »Pomen dobrega počutja zaposlenih za učinkovito delo«

Posvet je potekal 8. oktobra 2019, v prostorih Kulturnega doma Krško,

Posveta se je udeležilo 27 predstavnikov podjetij in drugih organizacij. Na posvetu je bilo večkrat izpostavljeno dejstvo, da vodje v podjetjih in organizacijah nimajo dovolj znanj in spretnosti niti za prepoznavanje  in ne za reševanje težav in motenj v duševnem zdravju zaposlenih. V večini primerov že izvajajo aktivnosti za promocijo zdravja med zaposlenimi, vendar imajo premalo poudarka na psihosocialnih dejavnikih tveganja. Prav duševne in vedenjske motne pa so po pogostosti med prvimi tremi diagnozami pri bolniških izostankih (poleg bolezni mišičnoskeletnega sistema ter vezivnega tkiva in poškodbami in zastrupitvami izven dela).

Na osnovi metode za zbiranje idej – Svetovna kavarna so udeleženci nanizali konkretne ideje za zmanjševanje stresa; podpori zaposlenim s težavami in ideje za izboljšanje fizičnega in duševnega zdravja. Ob zaključku so bili udeleženci vsak zase pripravili svoj akcijski načrt za izboljšanje duševnega zdravja in dobrega počutja na delovnem mestu.

V okviru posveta je bilo predstavljeno stanje na področju skrbi za duševno zdravje zaposlenih na delovnem mestu v slovenskih podjetjih. Podatki so bili pridobljeni v okviru projekta NAPREJ na osnovi različnih kvantitativnih in kvalitativnih analiz (na nacionalni ravni ter na ravni vključenih pilotskih podjetij).

Izpostavljene so bile naslednje ugotovitve:

  • Sprememb si v podjetjih želijo, problemov na področju duševnega zdravja se mnogi tudi zavedajo, a ukrepe podjetja na tem področju uvajajo (pre)počasi.
  • Podjetja še vedno ne delujejo dovolj preventivno – osveščanja in informiranja o področju duševnega zdravja preko internih kanalov je premalo.
  • Izobraževanja in usposabljanja na tem področju so prav tako v manjšini.
  • Podjetja pri tem potrebujejo podporo, zlasti pa je za uspeh na področju skrbi za duševno zdravje zaposlenih pomembna zavezanost in aktivna podpora najvišjega vodstva (poslovodstva) podjetja.

 

Comments for this post are closed.