Aktualno

Pregled aktualnih dogodkov.

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu sodeluje z več kot 30 državami in številnimi partnerji.

Obsežnost mreže prepoznavajo kot ključno za uspeh pri spodbujanju kulture preprečevanja tveganj po vsej Evropi, ki jih beležijo v zadnjih 25-ih letih.

Več na tej povezavi.

Comments for this post are closed.