Aktualno

Pregled aktualnih dogodkov.

ALI STE ŽE POSKUSILI?

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu je ustvarila javni sistem za vizualizacijo podatkov, ki je namenjen obveščanju javnosti o najpomembnejših dejstvih in podatkih na področju varnosti in zdravja pri delu. Vključeni so podatki Eurostat, Eurofound in ESENER raziskav vse od leta 2010 naprej in zajemajo podatke o telesnem in duševnem zdravju delavcev, organizacijskih politikah, promociji zdravja na delovnem mestu ipd.

Orodje OSH Barometer lahko preizkusite tudi sami na tej povezavi.

Comments for this post are closed.