Aktualno

Pregled aktualnih dogodkov.

Ali bodo novi načini dela, vpeljani v času pandemije COVID-19, dolgoročno ostali vpeti v naše delovne procese?

V luči pandemije COVID-19 se je mnogo podjetij srečalo s prisilno digitalizacijo in vpeljavo prožnih oblik dela kot je npr. delo na daljavo.

Le-to to ima svoje prednosti in pomanjkljivosti, prav tako ga je potrebno ustrezno vpeljati in obvladovati.

Mednarodna organizacija dela (ILO) delo na daljavo obravnava v novem praktičnem priročniku »Teleworking during the COVID-19 pandemic and beyond«, do katerega lahko dostopate na tej povezavi.

Comments for this post are closed.