Aktualno

Pregled aktualnih dogodkov.

28. april – Svetovni dan varnosti in zdravja pri delu

Osrednja tema tega dneva letos je nasilje in nadlegovanje na delovnem mestu.

Mednarodna organizacija dela (ILO) bo pripravila kampanjo, v okviru katere lahko pričakujemo globalno poročilo, ki bo izpostavilo pomembnost celovitega načina obravnave nasilja, kar vključuje tako določila na državni ravni kot tudi na nivoju delovnih mikrookolij.

To zajema vključitev določb, povezanih z nasiljem in nadlegovanjem v zakone, predpise in kolektivne pogodbe ter razvoj posebnih standardov, kodeksa ravnanj in smernic za podporo delodajalcem pri izvajanju preventivnih ukrepov za preprečevanja nadlegovanja in nasilja na delovnem mestu.

Vir:ILO

Comments for this post are closed.