Aktualno

Pregled aktualnih dogodkov.

Ustrezno vedenje ter dobri odnosi na delovnem mestu izboljšujejo zadovoljstvo in učinkovitost zaposlenih

Na delovnem mestu preživimo večino svojega časa, zato je zelo pomembno, da se vedemo ustrezno, znamo dobro komunicirati in ustvarjati vzdušje, v katerem se bomo tako mi sami kot drugi dobro počutili. Neustrezno vedenje ima lahko negativne posledice tako za posameznike kot za organizacijo, zato se je na delovnem mestu dobro držati vedenja, ki je skladno z normami in vrednotami podjetja, pravil splošnega bontona ter skrbeti za dobre medosebne odnose.

Zakaj je ustrezno vedenje pomembno in zakaj gojiti dobre medosebne odnose na delovnem mestu?

Ustrezno vedenje zaposlenih predstavlja osnovo za nemoteno delovanje organizacije in učinkovito opravljanje dela. Raziskovalci v zadnjih letih ugotavljajo prisotnost različnih oblik neustreznega vedenja na delovnem mestu, kot so na primer neposlušnost, žaljivo vedenje, kraja lastnine organizacije, uničevalno vedenje, vandalizem, agresivnost do sodelavcev ali proti organizaciji in zloraba substanc na delovnem mestu. Neustrezna vedenja ustvarjajo sovražno delovno okolje, posledice takšnih vedenj pa so lahko velike. Prisotna je slaba volja, neprijetno počutje na delovnem mestu, spori in slaba organizacijska klima, kar se lahko odraža tudi na kvaliteti opravljenih storitev ali produktov podjetja.

Medosebni odnosi na delovnem mestu so neizogiben del našega delovnega življenja, saj smo pogosto vanje vpeti zaradi organizacije delovnega procesa. Ker medosebni odnosi pomembno prispevajo k oblikovanju organizacijske klime, v kateri preživimo velik del svojega dneva, so izrednega pomena.

Zato je pomembno, da se trudimo izboljšati lastne načine vedenja in komuniciranja. Ne ravnamo impulzivno, ko nas nekaj razjezi ali užali, raje trikrat vdihnemo, premislimo in šele potem odreagiramo. Zavedati se moramo, da je vedno potrebno upoštevati drugo osebo. Tudi če se z njo ne strinjamo, je ne žalimo, ampak svoje nestrinjanje izrazimo na spoštljiv in prijazen način.

Nekaj smernic ustreznega vedenja na delovnem mestu

  • Tri glavne sestavine lepega vedenja so nasmeh, prijaznost in vljudnost.
  • Na delo prihajamo urejeni in pripravljeni (naspan, spočit).
  • Poslušamo navodila nadrejenega in upoštevamo pravila podjetja.
  • Ko sodelavci govorijo, jih poslušamo, ne motimo, ne skačemo v besedo in ne žalimo. Do njih smo prijazni in jim pustim svoj osebni prostor.
  • Na delovnem mestu smo do vseh zaposlenih vljudni, ne glede na delo, ki ga opravljajo (ne pozabimo na pozdrav, hvala, prosim ipd.).
  • Če delamo v ekipi, sodelujemo in smo do svojih sodelavcev spoštljivi.
  • Osebo, s katero se pogovarjamo, poslušamo do konca, se jo trudimo razumeti in spoštujemo njeno mnenje, četudi je drugačno od mojega.
  • Na vljuden in ljubezniv način sporočimo svoje mnenje, ki je pošteno in iskreno. Preden spregovorimo, dobro premislimo in ne dopustimo, da nesoglasja preidejo v spor.
  • Ne krademo in ne uničujemo.
  • Na delovno mesto nikoli ne pridemo pod vplivom alkohola ali drugih opojnih substanc.

Tako lahko delujemo z zgledom in pomagamo sooblikovati boljše medosebne odnose ter boljšo organizacijsko kulturo na delovnem mestu. Delo bo ob dobrih medosebnih odnosih vsekakor manj stresno, zaposleni pa bodo poleg tega bolj zadovoljni in učinkoviti. Ključni element prijetnega delovnega okolja je namreč dobra komunikacija.

Podobna delovna mesta se v podjetjih združujejo v oddelke in skupine oseb, kar pomeni da velikokrat nimamo vpliva na to, s kom bomo pri delu sodelovali. Zato je za nemoten in učinkovit delovni proces potrebno sodelovanje, prilagajanje, upoštevanje druge osebe, strpnost ter poznavanje načel ustrezne in učinkovite komunikacije in vedenja. Raziskave so tudi pokazale, da je slaba komunikacija in nesodelovanje v organizaciji lahko pomemben dejavnik za nastanek težav v duševnem zdravju.

Comments for this post are closed.