Aktualno

Pregled aktualnih dogodkov.

Rezultati nacionalne raziskave za ugotavljanje potreb delodajalcev na področju duševnega zdravja zaposlenih

Rezultati nacionalne raziskave za ugotavljanje potreb delodajalcev na področju duševnega zdravja zaposlenih so pokazali, da se veliko delodajalcev pomembnosti področja že zaveda, vendar je izvajanje sistematičnih in poglobljenih ukrepov za izboljšanje duševnega zdravja zaposlenih še vedno v manjšini.

Več o rezultatih raziskave boste lahko izvedeli na prihajajoči konferenci, 7.6.2018 in pozneje tudi na www.naprej.eu.

Prijava na konferenco je možna na naslednji povezavi:
https://www.stajerskagz.si/izdelek/konferenca-vlaganje-v-ukrepe-za-krepitev-in-ohranjanje-dusevnega-zdravja-zaposlenih-priloznost-za-vecjo-konkurencnost-in-uspesnost-podjetij/

Comments for this post are closed.