Aktualno

Pregled aktualnih dogodkov.

Usklajevanje dela in družine pri skrbi za ostarelega družinskega člana

O staranju in vsem kar pride zraven, začnemo intenzivneje razmišljati komaj, ko se postarajo naši starši in se družinske vloge nenadoma zamenjajo. Postanemo skrbniki naših skrbnikov, kar lahko posameznikom, še posebej redno zaposlenim in z lastnimi družinami, prinaša obremenitev.

ALI STE VEDELI?

Nekaj več kot 30.000 posameznikov starejših od 65 let v Sloveniji je odvisnih od pomoči svojcev.

 Usklajevanje dela in družine ter reorganizacija prostega časa za skrbnike

Skrb za ostarelega družinskega člana lahko močno poseže v življenje skrbnika, ki mora na novo organizirati svoje obveznosti ter se marsičemu odpovedati. Navadno se oskrbovalec najprej začne odpovedovati prostočasnim aktivnostim,  nakar lahko ostaja manj časa tudi za partnerja in otroke. Pomanjkanje časa in težave z usklajevanjem vseh obveznosti lahko vodijo v izčrpanost, ki pa lahko sčasoma preraste v kronično utrujenost in kronični stres.

Izsledki raziskav kažejo, da so za oskrbo starejših v glavnem odgovorne ženske srednjih let z odraščajočimi otroki, ki so aktivne na trgu delovne sile. Zaradi teh značilnosti oskrbovalk in zaradi pogosto neustrezne socialne politike so se mnoge neformalne oskrbovalke, ki skrbijo za ostarelega družinskega člana, znašle v precepu med svojo službo, skrbjo za svojo ožjo družino in odgovornostjo za ostarelega sorodnika.

Nasvet: V družini si poskusite razporediti različne obveznosti tako, da ni obremenjena le ena oseba. Ne čakajte, da nekdo postane popolnoma izčrpan ali celotna družina v konfliktu. Vzemite si čas za pogovor z vsemi člani družine in se pogovorite o službenih ali šolskih obveznostih, prostočasnih dejavnostih, ki bi se jih posamezniki radi udeleževali ter oblikami pomoči, ki jih vsak lahko nudi.

Prav tako pri svojem delodajalcu preverite kakšne so možnosti prilagoditve vašega dela na področju dolgotrajne oskrbe ostarelih družinskih članov, saj mnoga podjetja danes že vpeljujejo družini prijazne ukrepe in vam lahko ponudijo fleksibilen delovni čas, delo na daljavo, delo za skrajšan delovni čas, dodaten plačan dopust ali bolniško odsotnost za ostarelega.

Čustvene obremenitve so pogosto večje kot fizične

Pri oskrbi ostarelega, bolnega ali nepokretnega člana družine, je največkrat fizični napor precej manjši od psihičnega, največkrat bližnje izčrpa predvsem čustvena bolečina, ki je pogosto lahko prisotna. Spremljanje bolezni bližnjega, sploh če ni možnosti, da bi okreval, izguba bližnjega, strah pred izgubo ali žalovanje lahko povzroča globoko žalost pri vseh članih družine.

Nasvet: Tako pri reorganizaciji obveznosti in prostega časa, kot pri soočanju s čustvenimi obremenitvami se lahko obrnete na druge institucije, ki ponujajo pomoč pri skrbi za ostarele. V prvi vrsti lahko preverite pri vašem delodajalcu, ali imate možnost prilagoditev vašega dela. Različne možnosti dnevnega varstva ostarelih ali občasno varstvo v domu za ostarele ali drugi podobni instituciji vas lahko razbremeni in vam lahko olajša organizacijo prostega časa in/ali službenih obveznosti. Tukaj je dodatna pozitivna plat tudi to, da za marsikaterega ostarelega npr. obisk in pomoč patronažnih medicinskih sester predstavlja tudi socialen stik izven družine in jih z veseljem in zaupanjem spustijo v svoj dom.

Pomembno je, da skrbniki ostarelih družinskih članov ne pozabijo tudi na svoje zdravje in dobro počutje. Skrb za druge se prične pri skrbi zase!

VIRI

Drole, J. in Lebar, L. (ur.). (2014). Podpora samostojnemu bivanju v domačem okolju in dolgotrajna oskrba. Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Fabjan, A. (2014). Skrb za starejšega in bolnega člana družine. Pridobljeno 27.3.2020 s: https://mojaleta.si/Clanek/Skrb-za-starejsega-in-bolnega-clana-druzine.

Hvalič Touzery, S. (2006). Vloga družinskih članov pri oskrbi starih ljudi. Pridobljeno 27.3.2020 s: https://www.revija-socialnodelo.si/mma/Vloga_URN_NBN_SI_DOC-PYWLSCIU.pdf/2019013008235607/.

Inštitut Antona Trstenjaka. (2010). Družinska oskrba starejšega svojca. Pridobljeno 27.3.2020 s: http://www.inst-antonatrstenjaka.si/gerontologija/projekti/28.html.

Korošak, M. (2019). Kako poskrbeti za onemoglega in ostarelega svojca?. Pridobljeno 27.3.2020 s: https://www.abczdravja.si/medsebojni-odnosi/kako-poskrbeti-za-onemoglega-in-ostarelega-svojca/.

Markovič, E. (2018). “Sendvič generacija”, ki hkrati skrbi za svoje otroke in ostarele starše, postaja najbolj obremenjen člen družbe. Pridobljeno 27.3.2020 s: https://www.iskreni.net/vsebine/druzba/sendvic-generacija-ki-hkrati-skrbi-za-svoje-otroke-ostarele-starse-postaja-najbolj.

Republika Slovenija. (2019). Družinski pomočnik. Pridobljeno 27.3.2020 s: https://www.gov.si/teme/druzinski-pomocnik/

Comments for this post are closed.